رفتن به ایران پاییز 2010

تو آذر (3 دسامبر ) رفتیم ایران. شب عید غدیر نامزدی خاله بود و قرار بود دایی اینا هم از تهران برن شیراز.برای ما هم بلیط گرفته بودن و با هم رفتیم.

جای همگی خالی.لبخند

توی این مدت هم برای امیرحسین تولد گرفتیم. آخه امیر دوست داشت که داییش براش تولد بگیره.قلب

 

اینم امیر حسین و پسر داییش علیرضا توجشن نامزدیچشمک

 

اینم عکسای تولد امیرحسین تو ایران

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 140 بازدید
خاله

من نمی تونم عکسها رو ببینم جیگر[گریه]